Utsläpp farligt ämne

Station Vollsjö och Fip befälet från Sjöbo åker på utsläpp farligt ämne i Vollsjö. Kontroll på plats görs. Ingen insats av räddningstjänst.