Utsläpp farligt ämne

Räddningstjänsten får samtal om att det finns olja i vattnet i småbåtshamnen i Ystad. Styrkan åker till platsen och samtalar med uppringaren. Ett oljeskimmer konstateras i småbåtshamnen. Bedömning att det inte är en akut händelse. Källan till utsläppet kan inte hittas och det föranleder inte någon åtgärd av räddningstjänsten.