Utsläpp farligt ämne

Räddningstjänsten får samtal om att det finns olja i vattnet i småbåtshamnen i Brantevik. Station Simrishamn och Yttre befäl åker till platsen. Ett oljeskimmer konstateras i småbåtshamnen. Källan till utsläppet kan inte hittas. Man lägger ut länsar för att begränsa spridningen. Miljöförbund och kommun informeras samt kontakt tas med kustbevakningen.