Utsläpp farligt ämne

Station Lövestad larmas på ett sanerings uppdrag, då en traktor havererat och har läckt ut olja på vägbanan. På plats kan man konstatera ett utsläpp på ca 35liter. Man lägger ut ECO-bark för att ta hand om spillet. Trafikverkets personal kommer till platsen för fortsatt sanering.