Utsläpp farligt ämne

Station Vollsjö och Fip befälet från Sjöbo larmas till väg 13 vid avtaget till Rönnåsvägen. På platsen har något slags av arbetsfordon läckt ut ca 50 liter hydraulolja. Då vägbanan är ordentligt hal, varnas trafikanterna som passerar. Sorptionsmedel läggs ut på vägbanan och kontakt tas med trafikverket för vidare åtgärd.