Utsläpp farligt ämne

Station Simrishamn larmas till Hammenhög där en skåpbil läckt ut drivmedel. Kontakt tas med miljörestvärdesledare, polis och Miljöförbundet för fortsatt handläggning av ärendet. Markägaren ser till så att förorenad jordmassa tas omhand.