Utsläpp farligt ämne

Styrkeledaren i Simrishamn åker till småbåtshamnen i Simrishamn där man hittat ett mindre dieselläckage. Han lägger ut sorptionsmedel på platsen och det tas därefter kontakt med repr från kommunen för vidare åtegärd.