Utsläpp farligt ämne

Lastbil som läckt ut en större mängd hydraulolja. Styrkan från Tomelilla tätar dagvattenbrunnar och lägger ut absorberingsmedel för att samla upp utsläppet. Miljöförbundet kontaktas och kommer till platsen för bedömning. Kommunens gatuavdelning placerar ut varningsskyltar på den aktuella sträckan.

Lämna ett svar