Utsläpp farligt ämne

Under tiden automatlarmet nedan kontrolleras inkommer uppgifter att hydraulolja spillts ut på Bruksgatan. Räddningstjänsten dirigerar trafiken så att inte personbilar ska köra i oljan så den srids ut ytterligare. Kommunen kontaktas för att lägga ut grus så oljan kan samlas upp. Ärendet överlämnas till gatukontoret.

Lämna ett svar