Utsläpp farligt ämne

Befälet i Simrishamn kallas till småbåtshamnen för kontroll av ett dieselutsläpp. Ett mindre skimmer på vattenytan konstateras men källan för utsläppet kan inte hittas. Beslut att avvakta tills vidare.

Lämna ett svar