Utsläpp farligt ämne

Station Vollsjö åker på samering efter att en sopbil läckt ut hydralolja. Räddningstjänsten lägger ut soroptionsmedel på vägbanan. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till samfällighetsföreningen som tillhör vägen. Inget läckage ut i åkermarken

Lämna ett svar