Utsläpp farligt ämne

Räddningstjänsten får samtal om att det finns olja i vattnet i småbåtshamnen. Yttre befäl åker till platsen och samtalar med uppringaren. Ett oljeskimmer konstateras i östra delen av småbåtshamnen. Bedömning att det inte är en akut händelse. Källan till utsläppet kan inte hittas och det föranleder inte någon åtgärd av räddningstjänsten. Miljöförbund och kommun informeras samt kontakt tas med kustbevakningen. Ny bedömning kommer att göras av kommunen efter helgen.

Lämna ett svar