Utsläpp farligt ämne

Någon form av petroleumprodukt som kommit ner i trekammarbrunn, okänd mängd. Sugbil tömmer innehållet i brunnen, vätskan hann aldrig rinna vidare till filtreringsbädden. Räddningstjänsten kontaktar miljörestvärdesledare för hantering av de som sugits upp. Information till miljöförbundet i kommunen om händelsen. Kontakt med polis för utredning av ärendet.

Lämna ett svar