Utsläpp farligt ämne

Station ystad och yttre befäl larmas till Ystad hamn där man misstänker att en båt släppt ut något vattnet. Vid ankomst kan man konstatera att en fiskebåt släppt ut spillvatten från sina fisktankar. Detta är inget ärende för räddningstjänsten utan detta hanteras vidare av Ystad hamn och miljömyndigheterna.

Lämna ett svar