Utsläpp farigt ämne Österportgymnasiet

Station Ystad åker till Österportskolan där man känner en stark lukt från ett kylskåp. På plats kan man konstatera att kylskåpet läckt ut kylmedia, vilket orsakat lukten. Kylskåpet bärs ut ut lokalerna innan räddningstjänsten lämnar.