Utsläpp drivmedel. Ystad

Station Ystad larmas på utsläpp av bensin från en personbil. Räddningstjänsten sanerar och lägger ut sorptionsmedel för att binda spillet. Kommunen informeras om händelsen och kommer att sopa upp sorptionsmedlet.