Utsläpp drivmedel Tomelilla

Station Tomelilla åker till Gustafs torg där en personbil läcker diesel. Ägaren av bilen lyckas täta läckan så att endast en mindre mängd rinner ut. Absorptionsmedel (Eco-bark) läggs ut och får ligga under kväll/natt innan gatukontoret tar hand om resterna.