Utsläpp drivmedel Rv 9 Brösarp

Station Brösarp och FIP-befälet Tomelilla larmas till ett mindre utsläpp av drivmedel i Brösarp. Man lägger ut absorptionsmedel på spillet som senare trafikverket tar hand om.