Utsläpp drivmedel

Station Tomelilla åker Björkebogatan där det i samband med en bensinstöld från en personbil, har runnit ut en mindre mängd bensin. Vid ankomst så har det mesta hunnit dunsta men en mindre mängd kan samlas upp. Polis på plats och tar upp anmälan. Ärendet kommer att rapporteras till miljöförbundet.