Utsläpp drivmedel.

Station Ystad blir larmade till ett läckage från en personbil. Lägger ut absorberingsmedel för upptagande av bensin. Kommunen och miljöförbundet blir informerade om händelsen.