Utsläpp av farligt ämne Ystad

Station Ystad larmas till ett mindre utsläpp av motorolja och bensin. Risk för spridning till dagvattenbrunn. Absorptionsmedel läggs ut över spillet och personal på plats ombesörjer att det sopas upp och transporteras bort under eftermiddagen.