Utsläpp av farligt ämne Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett större utsläpp av hydraulolja på Ystadvägen. En hydraulslang har under färd brustit på en lastbil så olja har spridits på en längre sträcka. Räddningstjänsten lägger ut absorptionsmedel över det största läckaget och miljöförbundet informeras. Ingen spridning till mark eller dagvattenbrunnar. Kommunens gatu/park enhet samt väghållaren kommer till platsen för fortsatta åtgärder.