Utsläpp av farligt ämne Skåne Tranås

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till ett utsläpp av hydraulolja på riksväg 19. En traktor har har spillt ut oljan på en sträcka av 700 meter och sedan ut i marken. Vägen stängs av i ett körfält och trafiken dirigeras växelvis. Vägbanan saneras genom att absorptionsmedel läggs ut. Väghållare kopplas in som grusar den kontaminerade vägbanan som blivit mycket halkig. Där efter gräver man ur markytan på den kontaminerade klövervallen. Räddningstjänst avslutas efter 1,5 timme medan miljörestvärdesledare, miljöförbund, försäkringsbolag, trafikverkets väghållare, maskinägare, markägare och räddningstjänsten fortsätter samverkan på platsen i ytterligare 2 timmar. Vägen är helt öppen för trafik efter ca: kl.14.00.