Utsläpp av farligt ämne Sjöbo

Station Sjöbo sanerar ett mindre utsläpp av hydraulolja från ett arbetsfordon i centralorten.