Utsläpp av farligt ämne Sjöbo

Station Sjöbo larmas till ett utsläpp av diesel på en bensinmack i samband med att en personbil tankas. uppskattningsvis har ca: 30 liter runnit ut innan läckaget upptäcks. Räddningstjänsten lägger ut absorptionsmedel och informerar kommunens miljöförvaltning. Föreståndaren för bensinmacken kommer till platsen och övertar ärendet.