Utsläpp av farligt ämne Gärsnäs

Station Simrishamn och yttre befäl larmas till ett utsläpp av diesel på riksväg 11 och delvis på Lantmannavägen. En lastbil har har fått haveri på bränslesystemet och chauffören upptäcker läckaget efter ca 1,5 km. Vägbanan saneras i korsningen mellan riksväg 11 och Lantmannavägen genom att absorptionsmedel läggs ut. Grusparkeringen som lastbilen stannat på, där grävs de kontaminerade massorna ur och ytan återställs under eftermiddagen. Miljörestvärdesledare, miljöförbund, försäkringsbolag, trafikverkets väghållare, fordonsägare och räddningstjänsten i samverkan.