Utsläpp av farligt ämne Fårarp

Station Ystad åker på en sanering efter utsläpp av hydraulolja på en mindre väg. Sanering av vägbana och trafikverket informeras.