Utsläpp av farligt ämne Eggelstad

Stationerna Lövestad och Sjöbo samt yttre befäl larmas till en olycka där en lyftkran har vält i samband med ett bärgningsarbete. Vid framkomst konstateras att dieseltanken är hel men att hydraulolja läcker ut i marken. Räddningstjänsten lägger ut absorptionsmedel och lyckas täta läckan. Miljörestvärdesledare kontaktas och i samråd med bärgningsföretaget och miljöförvaltningen i kommunen beslutas att efter bärgning skall de kontaminerade jordmassorna grävas ur. Innan bärgning pumpas hydrauloljan ur fordonet. Uppföljning av ärendet görs av miljöförvaltningen efter helgen.