Utsläpp av farligt ämne

Befälet i Simrishamn åker på ett ärende gällande utsläpp av motorolja. Vid framkomst lägger man ut absorptionsmedel.