Undersökning utsläpp av farligt ämne Tomelilla

Befälet i Tomelilla åker för kontroll av utsläpp, hydraulolja i dagvattenbrunn. Ingen åtgärd av räddningstjänsten då det finns oljeavskiljare på platsen.