Undersökning utsläpp av farligt ämne Rönås

Befälet i Sjöbo samt yttre befäl åker för kontroll av ett mindre utsläpp i samband med fibernedgrävning. Ett mindre oljeskimmer påträffas och kommunens miljöförvaltning samt Sydvatten kallas till platsen. Kontakt med miljörestvärdesledare och försäkringsbolag. Ingen åtgärd av räddningstjänsten utan ärendet handläggs av miljöförvaltningen och fastighetsägaren.