Undersökning utsläpp av farligt ämne Glemmingebro

Station Ystad åker för kontroll av utsläpp. Ingen åtgärd av räddningstjänsten.