Undersökning St Västergatan Ystad

Station Ystad åker på en undersökning efter brand på spis, Stora Västergatan i Ystad. Ingen brand vid ankomst. Kontroller görs med värmekamera för att säkerställa att man inte har spridning i ventilationssystemet.