Undersökning röklukt Ystad

Station Ystad åker på en undersökning i en villa där det luktar bränt. Röklukten lokaliseras till en mikrougn. Ingen åtgärd.