Undersökning röklukt villa Lövestad

Stationerna Lövestad och Vollsjö samt befälet i Sjöbo åker på en undersökning, röklukt i villa. Ingenting kan hittas och samtliga återgår.