Undersökning röklukt Stenbocksgatan Simrishamn

Station Simrishamn åker till Stenbocksgatan där det luktar brandrök i ett trapphus. Efter kontroll av fastigheten hittar man att lukten kommer från en lägenhet där det varit vax i närheten av ett ljus, ingen brand. Den boende vädrar själv ur sin lägenhet.