Undersökning röklukt Månslunda

Station Lövestad åker på röklukt i en villa. Efter undersökning med bl.a värmekamera återvänder räddningstjänsten utan åtgärd.