Undersökning röklukt byggnad Ystad

Station Ystad åker på en undersökning där en uppringare känner röklukt i en byggnad. Kontroll av en lysrörsarmatur med värmekamera. Det luktar bränt och säkringen har löst ut. Fastighetsskötare till plats för åtgärd.