Undersökning röklukt byggnad Vollsjö

Station Vollsjö och befälet i Sjöbo åker på en undersökning där en fastighetsägare känner röklukt och brandvarnaren startat på ovanvåningen. Strömmen bryts i fastigheten. Ingen synlig rök men efter undersökningar med värmekameror hittas anledningen. En lysrörsarmatur i ett badrum orsakar doften så fastighetsägaren ombedes ta kontakt med elektriker för åtgärd.