Undersökning röklukt – Blentarp

Station Sjöbo åker på röklukt i villa. Ingen brand. Trolig orsak är elfel. Efter kontroll med värmekamera lämnar räddningstjänst platsen.