Undersökning röklukt

Ystad. Undersökning röklukt i fastighet. Torrkokning, Ingen brand. Kontroll samt vädrar fastigheten.