Undersökning internt brandlarm Sjöbo

Undersökning i ett flerfamiljshus där en brandvarnare ljuder. Ingen brand, troligen utlöst på grund av rökning.