Undersökning ev brand Bollerup

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till Bollerup för undersökning i samband med rökutveckling från pelletspanna. Vid ankomst kan man konstatera ett tekniskt fel på pannan och ingen brand.