Undersökning efter brand, Sjöbo

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en fastighet utanför Sjöbo där man haft en mindre brand i elinstallationen. Kontroller görs me värmekamera för att säkerställa att branden är släckt och att man inte har någon spridning till huskonstruktionen.