Undersökning dieseldoft. Vollsjö

Station Vollsjö och Fip-befälat larmas för kontroll av misstanke om utsläpp av farligt ämne. Uppringare som känt doft av diesel. Räddningstjänsten undersöker flera platser men finner varken utsläpp eller någon doft.