Undersökning brand Ystad

Station Ystad åker på en undersökning rökutveckling från en större industribyggnad. Vid ankomst konstateras att det är dimma som driver runt byggnaden. Ingen åtgärd.