Undersökning – Brand ute Tomelilla

Samtal inkommer om att det ryker i anslutning till grillplats och det finns ingen person synlig vid platsen. Men tanke på den torra vegetationen och att grillplatsen ligger i en mindre träddunge skickas befälet dit för kontroll. Ingen annan åtgärd från räddningstjänsten.