Undersökning brand ute Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på undersökning vid återvinningsstationen i Sjöbo. Hantverkare som skär metall. Ingen brand.