Undersökning/Brand i bostad Tomelilla

Station Tomelilla larmas till en brand i spis. Vid framkomst konstateras att det brinner okontrollerat i en dekorationsspis efter påfyllning av lampolja. Räddningstjänsten plockar bort lösa detaljer i eldstaden, kväver lågorna samt torkar upp oljan som man spillt. Information om hantering och eldning.