Undersökning brand Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en villa där värmepannan genererar högt tryck och vattenånga. Strömmen slås av och pannan töms från ved så trycket kan sjunka. Kontroller med värmekamera. Fastighetsägaren kontaktar rörläggare under morgonen.